Lakner Tamás Keresztény Béla Rozs Tamás Fenyvesi Béla

Meghalt Gergely János tanár úr

Fenyvesi Béla, 2010. szeptember 8.
3 hozzászólás
Kategóriák: zenekar
Cimkék:

Gergely János2010. szeptember 7-én délután meghalt Gergely János tanár úr.

Gergely János tanár úr – vagy ahogyan később minden hozzá közelebb álló hívta: a Gergely – Népi Kollégista volt már középiskolás korában Cegléden, a Dózsa György Népi Kollégiumban, „…az áldott, átkozott Népi kollégiumban, amelyet annyian elítélnek ma, meg annyira elítélte a Rákosi is, pedig valami nagy dolgot csináltak! Ők csinálták meg a homo politicus-t, a tevékeny embert, a társadalomra nyitott, szolgálni akaró embert…”, ahol 1949-ben érettségizett és ahonnan Budapestre, a Kőrösi Csoma Népi Kollégiumba került a sikeres egyetemi felvételi után.

Az egyetemen olyan tanárai voltak, mint pl. Pais Dezső (1886-1973), Zsiray Miklós (1892-1955), Eckhardt Sándor (1890-1969), „aki operaénekesként Balassi és a klasszicizmus szakértője volt, mellesleg pedig francia szótárt írt…”, Győri János (1908-1973), „aki balettművészként a Párizsi Operában táncolt és közben a Sorbonne-on tanította a romantikát.” Vagy Gyergyai Albert, „Flaubert szakértő, akinek Proustot is köszönhettük. Zseniális ember volt, akit úgy ültünk körül, mint a jurtában a mesemondót…”

1953-ban került Pécsre, először a Nagy Lajos Gimnáziumban tanított, de nem sokkal később már – Pais Dezsőnek Temesi Mihályhoz, a Pécsi Tanárképző Főiskola Nyelvészeti Tanszékének vezetőjéhez írott levele segítségével – a tanszék tanára volt.

Megtartva ezt a munkáját is, 1968-tól igazgatta a Pécsi Tanárképző Főiskola kollégiumát, ahol úgy próbált dolgozni, hogy a kollégium ne csak alvóhely legyen, hanem élénk szellemi, művészeti központ a leendő értelmiségiek számára, ahol a hallgatók és a lakók mindig találhassanak maguknak fontos és érdekes eseményeket. Az épület egész nap nyitva állt a nem kollégisták előtt is.

„…Gyergyaira csak egy mondattal visszatérve: Amikor én 1968-ban elvállaltam a Tanárképző Főiskola kollégiumának irányítását, akkor bennem az élt, hogy az Eötvös Kollégiumi hagyományokat, a NÉKOSZ-i hagyomá­nyokat, a protestáns erdélyi, pataki és debreceni hagyományokat beépítsem az embernevelésbe, mert nem vállonveregető, a lábmosás ellenőrizgető, meg a lányok ölébe világító kollégiumi vezetőkre van szükség szerintem fel­nőtt korosztályban, hanem olyanokra, akik kinyitják a világra a szemléletü­ket, mert szerintem a műveltség szemléleti kérdés, nem adattár halmaz bir­toklása, hanem minél kevesebb, de hiteles forrásokból szerzett adat alapján olyan világszemlélet, hogy az ember biztonsággal tudjon a végtelenben a maga végességével eligazodni…”

A fenti hitvallás szellemében Gyergyai Albert volt az első vendég 1968. november 30-án azok hosszú sorából, akik a kollégiumban előadáso­kat tartottak. Az első előadása az Eötvös Kollégiumról, a második pedig az „Em­lékeim a Nyugat költőiről…” címet viselte.

Gergely tanár úr felkarolta és támogatta a művészeti csoportosuláso­kat. Így alakult meg a kollégiumban például a későbbi Komlói (majd Pécsi) Spirituálé együttes, amelynek éppúgy volt testnevelés, mint é­nek szakos tagja és akikkel a későbbiekben nem egyszer léptünk föl közösen.

Mint az ország egyik felsőoktatási intézményének kollégiumi igazgatója rendszeresen részt vett az országos szervezetek találkozóin, tovább­képzésein és tanácskozásain, ahol soha nem mulasztotta el ajánlani kollégiumának művészeti csoportjainak produkcióit. Hogy ezt még ha­tékonyabban tegye, azt találta ki, hogy a nagyobb horderejű országos kollégiumi eseményekre elvállalta, hogy megszervezi a kulturális prog­ramot úgy, hogy a rendezőknek ez ne kerüljön pénzébe, csak egy né­hány fős vacsorába a kollégiumi menzán, és néhány főre szóló kollé­giumi szállásba.

Ezeket az egész estét betöltő programokat aztán rendszerint vagy a Spirituálé, vagy a Szélkiáltó együttes adták. Így mondhatjuk azt, hogy az együttes első koncertszervezőjét Gergely Já­nosnak hívták. Ily módon rövid idő alatt ismertek és népszerűek lettünk az ország több egyetemi és kollégiumi klubjában Szegedtől, Nyíregy­házán és Budapesten át Szombathelyig.

Az idézetek egy vele 2007-ben folytatott beszélgetésünkből valók, amikor a Szélkiáltó történetét feldolgozó szakdolgozatomhoz gyűjtöttem az anyagot.

Fenyvesi Béla

Vonyó József gyászhírét a Gergelyről itt olvashatjátok.

Andy Rouse, a Simply English együttes alapítójának angol nyelvű búcsúztatóját itt olvashatjátok.

Hozzászólások

3 hozzászólás, Hagyjon egy üzenetet
 1. Keresztény Béla
  2011. október 24., 19:21

  Mindazonáltal a Kádár-korszak állambiztonsági szolgálatának szigorúan titkos tisztjeiről (SZT-tisztek) alkotott személyes véleményem egy szemernyit sem változott azóta sem.

 2. Fenyvesi Béla
  2011. október 23., 16:56

  Igen, kedves Éva, ezt azóta már sajnos mi is tudjuk.

  Mindazonáltal a róla alkotott személyes véleményem egy szemernyit sem változott azóta sem.

 3. Nádas Éva
  2011. október 19., 08:29

  Dr. Horváth István belügyminiszter 009/120/1988. sz. parancsa soron kívül alezredessé léptette elő, „Az 1971. évi 10. tvr. 12. § /3/ bekezdés alapján a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkájáért, 1988. április 1-i hatállyal.” A parancs előadója Dömény alezredes volt.
  Harangozó Szilveszter altábornagy belügyminiszter-helyettes 009/315/1988. számú parancsa dicséretben és jutalomban részesítette, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdés alapján – a szolgálat példamutató teljesítéséért – a Fegyveres Erők Napja alkalmából: 8 000 Ft” értékben. A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt.
  Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese által aláírt, 009/51/1990. számú parancs alapján nyugállományba helyezve 1990. január 31-i hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével. „A Belügyminisztériumban végzett eredményes munkája elismerése mellett.” A parancs előadója Papp M-né főhadnagy volt. Fedőszáma mellett piros tintával a 1324-es szám van írva.
  Főkap. dics. + 6 000 Ft 55. szül. nap (1985) ÁBH dics. + 4 000 Ft (1986) Min. t. dics. + 8 000 Ft (1988) Főkap. dics. + 6 000 Ft (1989)

Hagyjon egy üzenetet:

Név *

E-mail (rejtett) *

Weboldal

Blue Captcha Image
Refresh

*